• Jujutsu Kaisen t.16 ; le drame de Shibuya : fermeture

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.1 ; Ryomen Sukuna

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.13 ; le drame de Shuibuya : tonnerre

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.2 ; malédiction

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.3 ; retour de bâton

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.5 ; le tournoi

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.10 ; le tournoi

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.6 ; rayon noir

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.4 ; je vais te tuer

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.9 ; mort prématurée

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.8 ; trésor caché

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.0. ; l'école d'exorcisme de Tokyo

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen ; coffret t.1 à t.3

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.17 Nouv.

  Jujutsu Kaisen t.17

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen ; coffret Intégrale t.1 à t.3

  Gege Akutami

empty