Ki-oon

 • My hero Academia t.3 : All Might

  Kohei Horikoshi

 • My hero Academia t.35 : battle flame

  Kohei Horikoshi

 • Jujutsu Kaisen t.1 : Ryomen Sukuna

  Gege Akutami

 • My hero Academia t.34 : America

  Kohei Horikoshi

 • Jujutsu Kaisen t.2 : malédiction

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.18

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.17

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.3 : retour de bâton

  Gege Akutami

 • Jujutsu Kaisen t.16 : le drame de Shibuya : fermeture

  Gege Akutami

 • Les carnets de l'apothicaire t.1

  ,

 • My hero Academia t.4 : celui qui avait tout

  Kohei Horikoshi

 • My hero Academia t.33 : #the next

  Kohei Horikoshi

 • My hero Academia t.32 : the next

  Kohei Horikoshi

 • Jujutsu Kaisen t.13 : le drame de Shuibuya : tonnerre

  Gege Akutami

 • My hero Academia t.5 : Shoto Todoroki : les origines

  Kohei Horikoshi

 • Les carnets de l'apothicaire t.10

  , ,

 • My hero Academia t.30 : # danse macabre

  Kohei Horikoshi

 • Jujutsu Kaisen t.4 : je vais te tuer

  Gege Akutami

empty